Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307


Na nemovitosti vázne soudcovské zástavní právo

Na nemovitosti vázne soudcovské zástavní právo

Soudcovské zástavní právo je na nemovitosti zřizováno ve prospěch věřitele, kterému jistí uspokojení jeho pohledávek. Ke zrušení tohoto břemene dojde až po té, co věřitel vystaví soudu potvrzení, že jeho pohledávky byly uspokojeny. Následně je proveden výmaz soudcovského zástavního práva z listu vlastnictví. To ovšem trvá minimálně 3 měsíce po té, co byl dluh věřiteli splacen!

Zástavní věřitel navíc může svoji pohledávku uspokojit tím, že navrhne soudu nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti. De facto se jedná o formu exekuce, jejíž riziko na nemovitosti vázne. Důležité také je, že koupi nemovitosti zatížené soudcovským zástavním právem nelze financovat hypotékou.

Prodat nemovitost zatíženou soudcovským zástavním právem proto není jednoduché. Pokud jste v situaci, že věřiteli (bance) nejste schopni splácet půjčku řádně, hrozí vám, že váš dluh naroste o další pokuty a penále a ty budou naskakovat až do doby, dokud se vám nemovitost (na které stále vázne soudcovské zástavní právo) nepodaří prodat.

Pokud máte zájem o rychlý prodej nemovitosti zatížené soudcovským zástavním právem, kontaktujte nás. Dokážeme vám pomoci. Vyplňte formulář, nebo nám zatelefonujte.

Kontaktní údaje

Jméno: Přijmení:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město:
Okres:
E-mail: Telefon:

Popište nemovitost:

Lokalita:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)

Kam dál: výkup bytu nebo zkuste výkup bytu za hotové jste-li z Jihomoravského kraje pak výkup nemovitostí Brno máte-li dluhy a problémy se soudy a exekutory pak se informujte na dražby a exekuce nemovitostí a něco k tomu jak pracuje a funguje realitní kancelář.

Kontakt: info@nemovitosti-exekuce.org

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Nemovitosti Exekuce